Palvelut

PUHEVAMMAISTEN TULKKAUSPALVELU

Henkilö, jolla on vamman tai sairauden vuoksi vaikea tuottaa tai ymmärtää puhuttua tai kirjoitettua kieltä on oikeus puhevammaisten tulkkauspalveluun. Kela myöntää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.

Edellytyksenä tulkkauspalveluun on, että henkilö pystyy ilmaisemaan oman tahtonsa tulkkauksen avulla ja että hänellä on jokin toimiva kommunikointikeino.

Puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja ovat esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, viittomat, kuvat, eleet, aakkostus, epäselvän puheen selventäminen, sana- tai lauselistat. Käytössä voi olla myös erilaisia apuvälineitä, kuten kommunikointikansio, kommunikointilaite tai -ohjelma.

Tulkkauspalvelua voi käyttää kaikissa elämän vaiheissa, esim. keskustelussa, asioinnissa, lääkärissä, kirjeiden ja postikorttien kirjoittamisessa, kaavakkeiden täytössä, puheluissa, tekstiviesteissä, juhlissa,  matkoilla kotimaassa ja ulkomailla jne.

Noudatamme puhevammaisten tulkkien eettisiä sääntöjä.